Angeline
4 Children
Mahajanga
Madagascar
Sponsor Angeline
Augustine
4 Children
Kalamboro
Madagascar
Sponsor Augustine
Farida
3 Children
Mahabana
Madagascar
Sponsor Farida
Farlene
3 Children
Kalamboro
Madagascar
Sponsor Farlene
Florin
1 Child
Mahajanga
Madagascar
Sponsor Florin
Gertride
4 Children
Mahajanga
Madagascar
Sponsor Gertride
Marisoa
3 Children
Mahabana
Madagascar
Sponsor Marisoa
Nicole
1 Daughter, 2 grandchildren
Kalamboro
Madagascar
Sponsor Nicole
Nordine
Mahajanga
Madagascar
Sponsor Nordine
Rosanie
1 Child
Canal Bois
Haiti
Sponsor Rosanie
Rosemine
2 Children
Mahabana
Madagascar
Sponsor Rosemine
Soazara
8 Children
Mahabana
Madagascar
Sponsor Soazara
Duvern Adeline
6 Children
Canal Bois
Haiti
Sponsor Duvern
Rosita Attis
3 Children
Jessome
Haiti
Sponsor Rosita
Sushila Bajgain
2 Children
Sundarpur
Nepal
Sponsor Sushila
Josephine Bavony
2 Children
Mahajanga
Madagascar
Sponsor Josephine
Goma B.K
Sundarpur
Nepal
Sponsor Goma
Dieula Civil
Jessome
Haiti
Sponsor Dieula
Marie Rose Emile
11 Children
Balan
Haiti
Sponsor Marie Rose
Marijona Germain
1 Child
Mahajanga
Madagascar
Sponsor Marijona
Shanti Giri
Bhasaipati
Nepal
Sponsor Shanti
Vixamar Inocia
Canal Bois
Haiti
Sponsor Vixamar
Lizenera Jeane
2 Children, 6 Grandchildren
Mahabana
Madagascar
Sponsor Lizenera
Victorina Jeane
5 Children
Mahabana
Madagascar
Sponsor Victorina
Laurine Losette
Niece
Kalamboro
Madagascar
Sponsor Laurine
Sujata Magar
3 Children
Sundarpur
Nepal
Sponsor Sujata
Elia Mirel
1 Child
Kalamboro
Madagascar
Sponsor Elia
Rama Niraula
Sundarpur
Nepal
Sponsor Rama
Sushila Niraula
2 Children
Sundarpur
Nepal
Sponsor Sushila
Tulsa Niraula
1 Child
Sundarpur
Nepal
Sponsor Tulsa